Nepřihlášen
ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

 

Všechny sekce

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Členové:

RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

 

Ing. Pavel Smutný, Ph.D.

 

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

 

Ing. Ondřej Píža (Pria System s.r.o.).

 

Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

 

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

 

Ing. Pavel Bembenek (First information systems, s.r.o.)

 

 
   

Soutěžní práce


 

 

   

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Členové:

doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.

 

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

 

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

 

Ing. Petr Janoš (CID International a.s.)

 

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

 

Ing. Erik Král, Ph.D.

 

 
    Soutěžní práce

1

Černohlávek Petr

Čtyřnohý kráčející robot

2

Jalůvka Michal

Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního robota – 2D mapování prostoru

3

Miňovský Robert

Inerciální MEMS senzory a jejich využití

4

Mlýnek Jan

Řízení netradičních manipulačních mechanismů

5

Skalický Tomáš

Návrh a realizace robotického manipulátoru

6

Sladká Karla

Vývoj aplikací v technologii .NET Gadgeteer

7

Smýkal Libor

Ultrazvukové vidění pro robotické aplikace

8

Zuzčák Matej

Analýza atraktivity honeypotov emulujúcich služby systému Windows pre potenciálnych útočníkov v oblasti kybernetických hrozieb


 

 

   

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Členové:

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.

 

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

 

dr. Inž. Andrzej Kot

 

Jan Březík (Zlín Net a.s.)

 

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

 

Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

 

 
   

Soutěžní práce


 

 

   

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Členové:

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

 

prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Dr.h.c.

 

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

 

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

 

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

 

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

 

Ing. Martin Mušínský, Ph.D. (Continental Barum, s.r.o.)

 

 
   

Soutěžní práce

 
 

 

   

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.

 

doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

 

Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

 

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

 

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

 

Ing. David Míček (MOBA s.r.o.)

 

 
   

Soutěžní práce