Nepřihlášen
ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

 

Všechny sekce

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Členové:

doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.

 

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

 

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.

 

Ing. Petr Janoš (CID International a.s.)

 

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

 

Ing. Erik Král, Ph.D.

 

 
    Soutěžní práce

1

Černohlávek Petr

Čtyřnohý kráčející robot

2

Jalůvka Michal

Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního robota – 2D mapování prostoru

3

Miňovský Robert

Inerciální MEMS senzory a jejich využití

4

Mlýnek Jan

Řízení netradičních manipulačních mechanismů

5

Skalický Tomáš

Návrh a realizace robotického manipulátoru

6

Sladká Karla

Vývoj aplikací v technologii .NET Gadgeteer

7

Smýkal Libor

Ultrazvukové vidění pro robotické aplikace

8

Zuzčák Matej

Analýza atraktivity honeypotov emulujúcich služby systému Windows pre potenciálnych útočníkov v oblasti kybernetických hrozieb


 

 

   

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy