Nepřihlášen
ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

ROZDĚLENÍ DO ODBORNÝCH SEKCÍ

 

Všechny sekce

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

   

Odborná komise

Předseda:

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Členové:

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

 

prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Dr.h.c.

 

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

 

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

 

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

 

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

 

Ing. Martin Mušínský, Ph.D. (Continental Barum, s.r.o.)

 

 
   

Soutěžní práce

 
 

 

   

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy