Nepřihlášen

 

ORGANIZÁTOŘI
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně více...
Fakulta aplikované informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava více...
Fakulta strojní
Fakulta hornicko-geologická
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta bezpečnostního inženýrství


ZÁŠTITA
Děkan FAI UTB ve Zlíně - doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.,
Děkan FS VŠB - TU Ostrava - doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Děkan HGF VŠB - TU Ostrava - prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Děkan FEI VŠB - TU Ostrava - prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Děkan FBI VŠB - TU Ostrava - prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.
doc. Marek Kubalčík, Ph.D.
Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Ing. Ivana Pejřová
Bc. Jana Doleželová
Ing. Aleš Komínek
Monika Krištofová, DiS.
Ing. Jiří Mikulka
Mgr. Dana Musilová