Nepřihlášen

 

   

 

Výsledky STOČ 2015

 

 

   

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

1.

Automatická identifikace pilových pásů
Luděk Koutný, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

Moduly pro inteligentní domácnost
Martin Jurek VŠB-TU v Ostravě, FS

 

 

   

 

 

3.

Využití 3D modelu reálného prostředí v Unity engine
Bc. Kamil Stokláska, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Robotické systémy

 

   

 

 

1.

Čtyřnohý kráčející robot
Bc. Petr Černohlávek, Univerzita Pardubice, FEI

 

 

   

 

 

2.

Návrh a realizace robotického manipulátoru
Tomáš Skalický, Univerzita Pardubice, FEI

 

 

   

 

 

3.

Použití fuzzy logiky pro řízení autonomního robota – 2D mapování prostoru
Michal Jalůvka, Ostravská univerzity, PřF

 

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

1.

Řízení modelu pásového dopravníku pomocí PLC automatu
Gabriel Zalisz,  VŠB-TU v Ostravě, USP

 

 

   

 

 

2.

Monitorování a podpora řízení průmyslového procesu s pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
Bc. Pavel Vantuch –  VŠB-TU v Ostravě, FS

 

 

   

 

 

3.

Control program of a test stand for wires
Kataryzna Cala, AGH in Krakow, FMER

 

 

   

 

     Sekce S4 - HW a SW aplikace

 

   

 

 

1.

Kamerový manipulátor pro stereovizi
Bc. Libor Odstrčil, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

Autonomní samorozkládací koptera
Bc. Petr Homolka, ČVUT v Praze, FS

 

 

   

 

 

3.

Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení
Bc. Jiří Czebe, VŠB-TU v Ostravě, FS

 

 

   

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy

 

   

 

 

1.

Zařízení pro kompletní údržbu a testování olověných akumulátorů
Bc. Martin Hlavizna, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

Návrh a realizace myostimulace pro posílení svalstva a relaxaci
Bc. Marek Sonnenschein, VŠB-TU v Ostravě, FEI

 

 

   

 

 

3.

Návrh a realizace algoritmu pro systém limitního ozařování
David Oczka, VŠB-TU v Ostravě, FEI